Dzień Otwarty Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchniowej PAN

Sezon teatralny 2023/2024 uważamy za otwarty!
29 września, 2023
Czy wśród nas jest Mistrz Świata?
2 października, 2023