Dzień Otwarty Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchniowej PAN
1 października, 2023
Letnia Szkoła Fizyki – Bobowa, Ciężkowice, Grybów 2023
3 października, 2023