Rada Pedagogiczna

ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor:
s. mgr Marta Raducha

Wicedyrektorzy:
s. mgr Krystyna Stolarczyk
mgr Agnieszka Zielowska

pedagog szkolny:
mgr Joanna Klimek

psycholog szkolny:
mgr Patrycja Kowalczyk
mgr Aleksandra Sękowska

logopedia:
mgr Magdalena Sanakiewicz

rewalidacja, zajęcia specjalistyczne:
mgr Magdalena Oczkowska-Kot

doradca zawodowy:
mgr Joanna Bator

bibliotekarz:
mgr Bożena Lesiak
mgr Anna Szpak

język polski:
mgr Marcelina Koncewicz
mgr Katarzyna Frączek
mgr Edyta Dybek

matematyka:
mgr Lucyna Tokarska - Filipiak
mgr inż. Małgorzata Banyś-Kiełbasa
mgr Iwona Walkosz
mgr Katarzyna Mitkiewicz

język angielski:
mgr Patrycja Ignatowska
mgr Iwona Reciak
mgr Katarzyna Mrawczyńska
mgr Anna Szary
mgr Tomasz Dziedziak
mgr Marcin Dratnal

język niemiecki:
mgr Aneta Łukaszewicz

język włoski:
mgr Anna Szalska

język hiszpański:
mgr Karolina Maksymiuk,
mgr Louis Sanchez - Navarro

historia:
mgr Beata Gajda
mgr Marcin Mulewicz
mgr Maria Pęksa
mgr Marcin Nika

wiedza o społeczeństwie:
mgr Maria Pęksa

historia i teraźniejszość:
mgr Marcin Nika

podstawy przedsiębiorczości:
dr Piotr Feczko

biologia:
mgr Anna Masłowiec
mgr Małgorzata Jurek

geografia:
mgr Oliwia Jończyk

fizyka:
dr Piotr Golonka

chemia:
mgr Joanna Łapka

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Marcin Mulewicz

informatyka:
mgr Grzegorz Mrawczyński
mgr Magdalena Owczarek-Janas
dr Piotr Golonka

plastyka:
mgr Joanna Nalepa

wychowanie fizyczne:
mgr Agnieszka Lech
mgr Tomasz Kaleta
mgr Wojciech Turek
mgr Grzegorz Mrawczyński

religia:
s. mgr Małgorzata Grochowska
s. mgr Teresa Mikiciuk

wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Magdalena Szymanowska

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt z Nami