Nasza propozycja edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio jest publiczną szkołą katolicką, w której kształcenie jest bezpłatne. 

MISJA NASZEJ SZKOŁY TO:

 • Wychowanie młodzieży w duchu wartości Ewangelii, historii i kultury narodu, otwarcia na problemy współczesnego świata,
 • wspieranie integralnego rozwoju osobowego uczniów w procesie wychowania, nauczania i opieki,
 • stwarzanie warunków do rozwoju uzdolnień i pasji wspomaganie tego rozwoju;
 • towarzyszenie rodzinie w jej funkcji wychowawczej.

NASZA SZKOŁA TO:

 • nowo wyremontowany budynek,
 • nowoczesna baza dydaktyczna,
 • miejsce do nauki, rozrywki, sportu, budowania relacji, zabawy i modlitwy,
 • szeroka oferta form kształcenia pozalekcyjnego,
 • współpraca z instytucjami naukowymi i kulturowymi,
 • system jednozmianowy.

NASZE ŚRODOWISKO TO:

 • strefa wypełniona wartościami Ewangelii,
 • przestrzeń wzrastania w atmosferze życzliwości, szacunku, współpracy i współodpowiedzialności,
 • miejsce wspierania kreatywności i wysiłku młodych w przygotowaniu do dorosłego życia.

NASZ STYL PRACY TO: wdrożony system wychowawczy św. Jana Bosko, który zakłada towarzyszenie w stawaniu się dobrym chrześcijaninem i uczciwym obywatelem. Trzy filary, na których oparty jest ten system to:

 • ROZUM – poznawanie prawdy,
 • RELIGIA – wartości Ewangelii,
 • MIŁOŚĆ – relacje międzyosobowe i troska o dobro człowieka.

WSPÓŁPRACE Z NAMI INSTYTUCJE NAUKOWE I KULTUROWE

 • Uniwersytet Pedagogiczny,
 • Uniwersytet Ekonomiczny,
 • Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk,
 • EPAM Systems,
 • Międzywydziałowe Studium Języków Obcych „Ignatianum”,
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II,
 • Salezjański Ruch Młodzieżowy,
 • Międzynarodowe Stowarzyszenia Młodzieżowego Wolontariatu VIDES.