Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  2023/2024

 

Zajęcia dydaktyczne: 4.09.2023 r. – 21.06.2024 r.

Zakończenie I półrocza klasa IV  LO: 22.12.2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych kl. IV LO: 30.04.2024 r.

Zakończenie I półrocza – pozostałe klasy: 26.01.2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12.2023 r.

Ferie zimowe: 12.02 – 25.02.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03 – 2.04.2024 r.

 

Egzamin maturalny: 7-25.05.2024 r.

– język polski: 7.05.2024 r.

– matematyka: 8.05.2024 r.

– język obcy nowożytny: 9.05.2024 r.

część ustna egzaminu maturalnego: 11-25.05.2024 r.

Wyniki matur będą ogłoszone 9 lipca 2024 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 21.06.2024 r.

 

Dni ustawowo wolne:                                                                          

1.11.2023 r. (środa)

1.01.2024 r. (poniedziałek)

1.05.2024 r. (środa)

3.05.2024 r. (piątek)

31.05.2024 r. (czwartek)

 

Propozycja dni dodatkowo wolnych – LO – 10 dni:                

13.10.2023 r. (piątek)

2, 3.11.2023 r. (czwartek, piątek)

2.05.2024 r. (czwartek)

7, 8, 9.05.2024 r. (matury)

6 , 10.05.2024 r. (poniedziałek, piątek)

31.05.2024 r. (piątek)

 

Święto Patronalne:

2.10.2023 r. (poniedziałek)

 

Zebrania z rodzicami (zwyczajnie we wtorek):

I półrocze: 5.09.2023 r., 14.11.2023 r.

II półrocze: 6.02.2024 r., 9.04.2024 r., 11.06.2024 r.

 

Konsultacje dla rodziców:

I półrocze: 16 – 20.10.2023 r., 12 – 11.12.2023 r.

II półrocze: 11 – 15.03.2024 r., 20 – 24.05.2024 r.

 

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt z Nami