IV godzina WF – Turystyka Piesza – spacer po Podgórzu

„CS Pieseły” najlepsze w kosza!
10 kwietnia, 2015
Pierwszy meeting polonistyczny
15 kwietnia, 2015