„CZAR-PAR”
7 kwietnia, 2015
IV godzina WF – Turystyka Piesza – spacer po Podgórzu
15 kwietnia, 2015