Matematyczny Turniej Czterech Szczytów
23 kwietnia, 2015
„Na Fundamencie Krzyża. Historia Kościoła w Nowej Hucie”
29 kwietnia, 2015