IA rządzi!
1 października, 2014
Święto Patrona Szkoły
5 października, 2014