Modlitewna adopcja nauczycieli
21 października, 2016
Pięciobój „Ścisłe umysły”
27 października, 2016