Turniej Koszykówki
11 lutego, 2013
„Tylko wspólnie zachowamy pamięć”
12 lutego, 2013