Seminarium herbertowskie humanistów
12 października, 2018
Pierwszoklasiści w podróży przez epoki. Przystanek – Antyk!
20 października, 2018