Spotkanie z Absolwentami
25 września, 2016
Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich
30 września, 2016