Z wizytą na Reymonta
2 grudnia, 2012
Caritas w Zakrzowie
4 grudnia, 2012