Spotkanie z chemią
30 maja, 2014
I Konferencja „Możliwości i zagrożenia Internetu” za nami
31 maja, 2014