Maryjo, Wspomożenie Wiernych – módl się za nami

Studenci z całego świata w naszej Szkole
13 maja, 2012
Lekcja w muzeum
16 maja, 2012