Byliśmy w Rzymie
30 maja, 2012
II miejsce za przewodnik
3 czerwca, 2012